AVALEHT

ÜHINGUST

ÜRITUSED

PROJEKTID


PARTNERID


TOETAJAD


LIIKMEKS
ASTUMINE
 
HARKU VALLA LASTEKAITSE ÜHINGU LIIKMED

Organisatsiooni kuulub üle 20 liikme, kes on väga erinevate elualade esindajad. Ühingus osaletakse vabatahtlikena oma põhitöö kõrvalt.


HVLÜ liikmed lastekaitsepäeval 2017


Lastekaitsepäeval 2016


Lastekaitsepäeval 2015


Ühingu liikmed Hedi, Riina, Helve, Katre, Keret, Aile ja Kaja lastekaitsepäeval 2014


Ühingu liikmed lastekaitsepäeval 2013

liikmed08
Lastekaitsepäeval 2008

liikmed
Ühingu liikmed lastekaitsepäeval 2007