AVALEHT

ÜHINGUST

ÜRITUSED

PROJEKTID


PARTNERID


TOETAJAD


LIIKMEKS
ASTUMINE
 

Soovid astuda Harku Valla Lastekaitse Ühingu liikmeks?

Võta meiega ühendust meiliaadressil info@harkulaps.ee.

Meie ühingu liikmeks võivad olla kõik isikud, kes soovivad arendada ühingu põhikirjaga kooskõlas olevat tegevust.

Ühingu liikmel on õigus:

 • valida ja olla valitud ühingu juhatusse;
 • osaleda ühingu üldkoosolekul;
 • teha ettepanekuid kõigis ühingu tegevust puudutavates küsimustes;
 • võtta osa ühingu poolt korraldatavate ürituste ettevalmistamistest;
 • saada teavet ühingu tegevuse kohta ühingu juhatuselt ja tutvuda dokumentatsiooniga;
 • astuda ühingust välja teatades sellest juhatusele kirjalikult vähemalt kaks nädalat ette;

Ühingu liige on kohustatud:

 • järgima ühingu põhikirja ning täitma ühingu juhatuse otsuseid;
 • tasuma ühingu liikmemaksu;
 • aktiivselt osa võtma ürituste ja projektide ettevalmistamisest;
 • hoidma ja kaitsma ühingu mainet;
 • olema aktiivne  peale juhatusse valimist;
 • üldkoosolekute vahelisel perioodil osalema  töörühmade töös ja konkreetsete ülesannete täitmisel;

Liikmemaks 10 aastas