AVALEHT

ÜHINGUST

ÜRITUSED

PROJEKTID


PARTNERID


TOETAJAD


LIIKMEKS
ASTUMINE
 

Projekt VÄRSKENDAME AGENDAT

Projekti rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

„Värskendame Agendat“ oli projekt, mis rahastati ja sai teoks tänu Kohaliku Omaalgatuse
Programmile (KOP). Projekti eesmärk oli valdkondadevaheline kogemuste jagamine ja õppimine läbi
meeskonnakoolituse.
Meie koolitusel osalesid inimesed erinevatest MTÜ-dest, kuna nad on seotud
erinevate ühingutega. Samuti osales koolitusel kohaliku omavalitsuse töötaja ning ka täiesti uus
inimene, kellest sai meie ühingu toetaja ja sündmustel osaleja, mis andis hea väljundi valdkonnaülese
kogemuse saamiseks.
Koolitajaks oli OÜ Metaprofit, kes vastas kõige paremini meie meeskonna poolt etteantud probleemi
lahendamise kuvandile.
Koolitus toimus 22.-23.09.2018 Laulasmaal
Kokkuvõte ilmus ka Harku Valla Teatajas 23.oktoobril
http://www.harku.ee/documents/2846103/18332822/19.+Harku+Valla+Teataja+%2824.10.18%29.pdf/aa315347-8c4e-4c94-bb77-e344f7712ee0