AVALEHT

ÜHINGUST

ÜRITUSED

PROJEKTID


PARTNERID


TOETAJAD


LIIKMEKS
ASTUMINE
 

ÜHINGUST

Harku Valla Lastekaitse Ühing on asutatud 1.märtsil 2002. Organisatsiooni kuulub üle 20 liikme, kes on väga erinevate elualade esindajad. Ühingus osaletakse vabatahtlikena oma põhitöö kõrvalt.
Ühingu üheks põhitegevuseks võib lugeda lastele, noortele ja peredele suunatud ürituste korraldamist. Traditsioonilisemad neist on lastekaitsepäev, südamepäev ning detsembrikuine jõuluretk. Iga aasta lõpul kuulutab ühing välja lastele ja noortele suunatud omaloomingukonkurss, mis kulmineerub järgmise aasta algul võistlustööde näitusega.
Suvekuudel saab ühingu toel teoks lastelaager Pivarootsis.
Ühingu liikmed valmistavad ette ürituste läbiviimist, koos on osaletud koolitustel ja laste tervist ning ohutust puudutavatel ümarlaudadel. Ka kõik uued liikmed on alati teretulnud, abistamaks värskete ideede, kuid ka ühingu uute tegevusvaldkondade loomisel. Üks organisatsiooni ootustest edaspidiseks ongi töötada välja arengukava ja siis juba sellest  tulenevalt algatada uusi alalisi ja projektipõhiseid tegevusi ning rakendada ja koordineerida nende teostumist.
Teeme tihedat koostööd Harku Vallavalitsuse, Lastekaitse Liidu, Eesti Noorteühenduste Liidu ning Harku Valla Noorsootöökeskusega. Ühingu tegemisi on toetanud valla erinevad asutused.

Ühingu projekte:
*"Sõbraliku lapse" konkurss valla koolides
*"Positiivne vanemlus" - koolitused lapsevanematele
*Gordoni perekool lapsevanematele
*"Riidekapp" ja "Tahan, teen, oskan"- projektid, mis on saanud toetuse Kohaliku Omaalgatuse programmist (KOP)

Ühingu eesmärgiks on Harku valla laste huvide ja õiguste kaitsmine ning arengu toetamine. Kui tunned, et soovid samuti neid eesmärke kaitsta, tule lastekaitse ühingu toredasse perre ja löö kaasa!

ÜHINGU LIIKMED